Duikmedisch begeleider B1/2 (DMB)

Doel

Het doel van de opleiding is dat de kandidaat op een verantwoorde wijze wordt opgeleid om in geval van nood een duikongeval te herkennen en de juiste acties neemt om eerste hulp te verlenen. De deelnemer is na het volgen van de opleiding vakbekwaam in het uitvoeren van de taken als duikmedisch begeleider binnen een duikteam.

Duur

  • De initiële opleiding DMB B1 duurt 1,5 dagen.
  • De initiële opleiding DMB B2 duurt 4 dagen.
  • Herhaling DMB B1 duurt 1,5 dagen.
  • Herhaling DMB B2 duurt 2 dagen.
  • Aansluitend aan de opleiding/ herhaling vindt het examen plaats.

De DMB B1 opleiding/herhaling bestaat uit 1 hele dag theorieles en een halve dag praktijkles.

Het is ook mogelijk om, in overleg, de opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding bestaat dan uit een aantal aaneengesloten lesavonden met het examen er na.

Lesmateriaal

De opleiding is inclusief het lesmateriaal. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u van ons een “sleutel” welke u toegang geeft tot onze digitale leeromgeving. Deze lessen volgt u op een eigen laptop, iPad of telefoon.
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het theorie examen is de memotrainer ontwikkeld. De memotrainer is zo ingesteld dat u regelmatig een aantal vragen krijgt.
De vragen zijn beschikbaar zodra u de leerstof van een bepaald onderwerp tot u heeft genomen. Bent u toe aan uw tweejaarlijkse herhaling DMB, dan is onze digitale leeromgeving uitermate geschikt om u voor te bereiden op het theorie examen.

Certificering

Na met goed gevolg afleggen van het examen krijgt u via de certificerende instelling een certificaat.

Kosten

Voor een actuele opgave van de opleidingskosten verzoeken wij u contact op te nemen met info@bc-opleidingen.nl.

Planning

Klik hier voor de actuele planning.

Inschrijving

Voor inschrijving klik dan hier.