Hercertificering Duikarbeid en Duikploegleider

De certificaten Duikarbeid en Duikploegleider zijn 4 jaar geldig. Voordat het certificaat Duikarbeid verloopt doe je een examen, afgenomen door een certificerende instelling. Voor hercertificeren Duikploegleider doe je een theorie-examen en een proeve van bekwaamheid. BC-opleidingen faciliteert beide hercertificeringen in het opleidingscentrum. De eerstvolgende data hiervoor zijn:

 • 12 maart 2021
 • 2 april 2021
 • 23 april 2021
 • 7 mei 2021
 • 27 mei 2021
 • 11 juni 2021
 • 2 juli 2021
 • 9 juli 2021 
 • 27 augustus 2021
 • 7 oktober 2021
 • 12 november 2021
 • 16 december 2021

Reserveren hercertificeren

Stuur een email naar info@bc-opleidingen.nl met je naam, telefoonnummer, de datum waarop je wilt hercertificeren en voor welk certificaat of certificaten. Wij begeleiden je bij het proces van hercertificeren.

Extra 

→  Combineer je hercertificatie van DMB en Duikarbeid op 1 dag

Certificerende Instelling 

Na het met goed gevolg afleggen van het examen of de proeve van bekwaamheid ontvang je via de CI een certificaat. De kosten hiervoor worden door de CI bepaald en apart in rekening gebracht.