Diver Medic Technician (Pilot)

ENGLISH

   

Als Diver Medic Technician (DMT) verleen je snelle en adequate hulp bij duikongevallen, specifiek in afgelegen gebieden waar medisch personeel niet in korte tijd ter plaatse is. In deze intensieve opleiding train je levensreddende procedures in kritische situaties. De nadruk ligt op de professionele communicatie met een duikerarts op afstand en het uitvoeren van de aanwijzingen van een duikerarts, in afwachting van medische hulpdiensten. Naast de gebruikelijke duikmedische vaardigheden van DMB-B2 leer je ook de basisbeginselen van hechten, infuus aanleggen, injecteren, katheteriseren, bloedingen stoppen, ledematen immobiliseren, behandeling in de decompressiekamer en de patiënt klaar maken voor veilig vervoer. 

De opleiding

De opleiding wordt gegeven door ervaren medische professionals, waaronder SWOD gecertificeerde duikerartsen. De opleiding bestaat uit online theoretische modules en intensieve praktische training in het medisch trainingslokaal en de decompressietank. Om de praktijktraining zo realistisch mogelijk te maken, gebruiken we tijdens de opleiding moderne trainingshulpmiddelen en een duikmedische set conform DMAC 015.

Pilot DMT

In de pilot DMT volg je een volwaardige DMT opleiding en na afloop ontvang je een DMT certificaat. De opleiding wordt 2 dagen bijgewoond door IMCA ten behoeve van onze aanvraag van IMCA-erkenning voor de opleiding.

Voor wie

De pilot DMT is bij uitstek geschikt voor professionele duikers en sportduikinstructeurs die hun kennis en vaardigheden in duikmedische hulpverlening willen uitbreiden en/of veel in het buitenland duiken. Je bent in het bezit van een geldige medische keuring, om in staat te zijn onder druk een decompressiekamer binnen te gaan. Je hoeft niet perse in het bezit te zijn van een certificaat duikarbeid.  

Bevoegdheid

Onshore DMT certificaat: een DMT certificaat wordt uitgereikt aan kandidaten die aan de algemene cursusvereisten voldoen, maar niet gecertificeerd zijn in een door IMCA erkend offshore duikcertificaat.

Offshore DMT certificaat: een door IMCA erkende certificatie. Dit certificaat geeft bevoegdheid voor internationale, offshore duikopdrachten waar gewerkt wordt volgens IMCA richtlijnen. Het offshore DMT certificaat wordt uitgereikt aan kandidaten die in het bezit zijn van een door IMCA erkend offshore duikcertificaat, zoals een door IMCA erkende Life Support Technician (LST), duikploegleider of duikarbeid.

Beide certificaten geven geen bevoegdheden op Nederlands grondgebied. Binnen de Nederlandse wet moet je een BIG-registratie hebben om voorbehouden handelingen (zoals hechten en injecteren) zelfstandig uit te voeren.

Aanmelden

Neem voor meer informatie over de pilot contact op via info@bc-opleidingen.nl of bel 0228-722 420.