Duikploegleider (DPL)

Met de opleiding tot duikploegleider leer je leidinggeven aan een duikploeg en je leert erop toezien dat de duikarbeid veilig wordt uitgevoerd. Je ontwikkelt een hoog risicobewustzijn en kent de wet- en regelgeving. Taken van de duikploegleider zijn:

 • Als gedelegeerd werkgever uitvoering geven aan wet & regelgeving op de duiklocatie.
 • Vanuit risicobewustzijn leiding geven aan de duikploeg.
 • Optreden als crisismanager bij calamiteiten.

Inschrijven 

→  Opleidingsagenda 

 Info hercertificering 

Toelatingseisen

Voor de DPL opleiding ben je in bezit van 1 of meer duikcertificaten in de categorie A1 t/m A3, B1 t/m B4 of C. De DPL opleiding is beschikbaar in de modules SCUBA en SSE. De beschikbare module is gebonden aan je duikcertificaat.

Algemene toelatingseisen
 • Je voldoet of hebt voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het persoonscertificaat duikmedisch begeleider.
 • Je voldoet of hebt voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het certificaat duikarbeid in de categorie van de soort arbeid die onder je verantwoordelijkheid wordt verricht.
 • Zo nodig beschikking over eigen duikkleding (onderkleding en liner).
Toelatingseisen duikploegleider bij A1
 • Een minimum leeftijd van 21 jaar.
 • minimaal 1 kalenderjaar ervaring met duikarbeid categorie A1 en ten minste 30 duiken met Scuba gemaakt.
Toelatingseisen duikploegleider bij A2 t/m B4
 • Een minimum leeftijd van 24 jaar.
 • A2 - minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2 en ten minste 50 duiken met Scuba gemaakt.
 • A3 - minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A3 en ten minste 100 duiken met Scuba gemaakt.
 • B1 - minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2, A3 of B1 en ten minste 50 duiken gemaakt, waarvan bij categorie B1 ten minste 10 duiken met behulp van SSE.
 • B2, B3, B4 - minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2, A3, B2, B3 of B4 en ten minste 100 duiken gemaakt.

Investering 

 • Online zelfstudie: ca. 20 uur
 • Praktijkopleiding: 4 dagen + 1 examendag
 • Kosten: € 2.006,- excl Btw.
  Dit bedrag is exclusief de kosten voor het examen.

Certificering

Het examen wordt afgenomen door een Certificerende Instelling (CI). Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvang je via de CI een certificaat. De kosten voor het examen worden door de CI bepaald en apart in rekening gebracht.