Duikploegleider (DPL)

Met de opleiding tot duikploegleider wordt de deelnemer vanuit zijn/haar taakstelling bewust gemaakt van de verantwoordelijkheden welke staan beschreven in de Arbo wet. Daarnaast wordt vanuit risicobewustzijn het leidinggeven aan en het veilig uit laten voeren van duikarbeid in de praktijk ingezet. De DPL opleiding is ten behoeve van de modules SCUBA, SSE en Closed Bell. De module is afhankelijk van het duikcertificaat.
De opleiding valt onder het Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikploegleider ( WSCS-WOD-L).

Doel

 • Effectief leiding geven onder alle omstandigheden aan de duikploeg.
 • Toezien op de veiligheid en gezondheid van de duiker(s); bewaken van de rusttijden.
 • Toezien op het naleven van de verantwoordelijkheden van de duiker; dat de duiker psychisch en fysiek gereed is voor zijn werkzaamheden.
 • Toezien op het op juiste wijze inzetten van duikmaterieel.

Start

Vanaf 30 oktober starten wij met de DPL B opleiding.
Neem contact met ons op voor meer informatie via email: info@bc-opleidingen.nl

Duur

 • De duur van opleiding is 5 dagen, exclusief examen.
 • 2 dagen theorie.
 • 3 dagen praktijk.

Certificering

Na, met goed gevolg afleggen van het examen, krijgt u via de certificerende instelling het certificaat.

Toelatingseis

De kandidaat wordt toegelaten tot het certificatieproces ter verkrijging van het wettelijk vereiste persoonscertificaat duikploegleider, indien hij voldoet aan de volgende entreecriteria:

 • U heeft de leeftijd van minimaal 21 jaar bereikt voor A1.
 • U heeft voor A2 en A3, A3, B1, B2, B3 of B4 de leeftijd van minimaal 24 jaar bereikt.
 • Heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het persoonscertificaat duikmedisch begeleider.
 • Heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het certificaat duikarbeid in de categorie met betrekking tot de soort arbeid die onder zijn verantwoordelijkheid wordt verricht.
 • Heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het certificaat duikarbeid in de categorie met betrekking tot de soort arbeid die onder zijn verantwoordelijkheid wordt verricht.

Kosten

De prijs van deze DPL opleiding is:

 • Voor de B scope: € 1600,- excl. BTW 21% en excl. examen.
 • De kosten voor het examen bedragen € 750,-.

Planning

Klik hier voor de actuele planning.

Inschrijving

Voor inschrijving klik dan hier.