Duikploegleider Brandweer (DPL-BRW)

  

BC-opleidingen verzorgt de opleiding Duikploegleider Brandweer (DPL-BRW) voor de veiligheidsregio’s. Als duikploegleider geef je leiding aan de duikploeg. Je bent verantwoordelijk voor de specialistische ondersteuning bij waterongevallen en het oefenen hiervoor. De werkzaamheden stem je af met de bevelvoerder van de tankautospuit en andere brandweereenheden ter plaatse. Daarbij houd je toezicht op de veiligheid en je stimuleert het veiligheidsbewustzijn van je duikploeg.

     

Theorie en praktijk 
In de opleiding train je in onze virtual reality dome met XVR trainingssimulaties op te treden als duikploegleider bij een spoedeisende situatie (prio 1). Je leert toezichthouden op de veiligheid en je maakt onder tijdsdruk een inzetvoorstel. Daarnaast word je voorbereid op situaties waarbij geen dringende noodzaak is. Bijvoorbeeld een duikoefening of een berging.

Duikopleidingen voor beroepsduikers

 

Tijdens de theorie en praktijk leer je:

 • Risico’s inventariseren.
 • Het belang van een werkplan kennen.
 • Een werkplan inrichten.
 • Een briefing en debriefing opstellen en verzorgen.
 • Het MEDEVAC inrichten.

  

Portfolio
Gedurende de opleiding wordt je geobserveerd en krijg je feedback op houding en gedrag. Die feedback is gebaseerd op de competenties uit het kwalificatiedossier Duikploegleider van de CI-NIPV. De samenhang tussen de onderdelen vormt de basis voor het portfolio.

Inschrijven

Neem contact met ons op om in te schrijven voor de opleiding Duikploegleider Brandweer of een opleiding op maat te bespreken.

Telefoon: +31 (0) 228 722 420
E-mail: info@bc-opleidingen.nl 

Opleidingsagenda

Kijk hier voor de startdata van de opleiding Duikploegleider Brandweer.

Toelatingseisen

 • Een minimum leeftijd van 24 jaar.
 • In het bezit van een geldig diploma brandweerduiker, afhankelijk van het duiksysteem waarvoor je als duikploegleider gecertificeerd wilt worden.
 • In het bezit van een geldig of minder dan twee jaar geleden verlopen persoonscertificaat duikarbeid bij de brandweer, in dezelfde categorie als de duikers waaraan je leiding geeft (A2).
 • Minimaal 2 jaar ervaring als brandweerduiker en ten minste 20 oefenduiken gemaakt met een totale onderwatertijd van ten minste 600 minuten.

Opleidingsduur

 • Online zelfstudie: ca. 20 uur
 • Praktijkopleiding: 3 x 3 dagen, inclusief examens

Certificering

Het examen wordt afgenomen door de Certificerende Instelling (CI). Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvang je via de CI-NIPV een certificaat. De kosten voor het examen worden door de CI-NIPV bepaald en apart in rekening gebracht.

Duikmedisch begeleider

Verhoog je competenties als Duikploegleider door aansluitend, in één extra dag, de opleiding Duikmedisch Begeleider-B1 te volgen. Naar de opleiding Duikmedisch begeleider  > 

  

Duikcentrum BC-opleidingen