Combinatie DMB en DMT

Haal in 1 opleiding je certificaten voor Duikmedisch begeleider B2 (DMB B2) en Diver Medic Technician (DMT).

 

Bevoegdheid in Nederland en internationaal

Met het certificaat DMB B2 ben je bevoegd duikmedisch begeleider op Nederlands grondgebied. Met het certificaat Diver Medic Technician ben je bevoegd voor het verlenen van duikmedische hulp bij internationale, offshore duikopdrachten waar gewerkt wordt volgens IMCA richtlijnen. Het DMT certificaat geeft geen bevoegdheid op Nederlands grondgebied.

 

Opleiding en examen

Je volgt de opleiding Diver Medic Technician. In deze opleiding komen de examenonderwerpen voor zowel Diver Medic Technican als voor Duikmedisch begeleider B2 aan bod. De opleiding sluit je af met 2 examens:

  1. Theorie- en praktijkexamen Diver Medic Technician
  2. Theorie- en praktijkexamen Duikmedisch Begeleider B2

Na het met goed gevolg afleggen van de examens ontvang je twee certificaten:

  1. Certificaat DMT van BC-opleidingen (erkend door IMCA voor het geven van de opleiding en afnemen van het examen)
  2. Certificaat DMB B2 van de certificerende instelling die het examen heeft afgenomen

 

Geldigheidsduur

De certificaten DMT en DMB B2 hebben beiden een geldigheidsduur van 2 jaar. 8 weken voorafgaand aan de verloopdatum en maximaal 3 maanden na de verloopdatum volg je een herhalingsopleiding en doe je examen voor de hercertificatie. Ook de herhalingsopleiding van DMT en DMB B2 combineer je bij BC-opleidingen in 1 opleiding.

 

Inschrijven

Schrijf je direct in door een email te sturen naar info@bc-opleidingen.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer, geboortedatum en de opleiding die je wilt volgen. Of bel 0228-722 420. 

Geef aan dat je examen wilt doen voor DMB B2 en DMT. Wij vragen je dan wel om jezelf nog aan te melden voor het examen DMB B2 bij een certificerende instelling.

→  Opleidingsagenda 

→  Duikmedisch begeleider

→  Diver Medic Technician

→  Herhalingsopleiding DMB