Voorzorgsmaatregelen opleidingen i.v.m. COVID-19

geactualiseerd op: 4 februari 2021 

Het reguliere opleidingsprogramma is van kracht. De zorg voor zowel onze cursisten als ons eigen personeel heeft daarom onze absolute prioriteit. BC-opleidingen treft strikte voorzorgsmaatregelen die gelden bij alle opleidingen en aansluiten op de adviezen van de overheid en het RIVM. Deze maatregelen zijn getest en beoordeeld door een onafhankelijke deskundige . De test heeft aangetoond dat de opleidingen met inachtneming van deze maatregelen verantwoord te realiseren zijn.

De volgende voorzorgsmaatregelen zijn van kracht bij alle opleidingen:

 • Personeel en cursisten die positief getest zijn, dan wel hoesten en/of een neusverkoudheid, benauwdheidsklachten of koorts hebben zijn niet op de opleidingslocaties aanwezig. Ook personeel en cursisten die huisgenoten hebben met benauwdheidsklachten of koorts of die positief getest zijn op COVID-19, zijn niet op de opleidingslocaties aanwezig. Cursisten en/of instructeurs die zich tijdens een opleiding niet goed voelen, melden dit direct en gaan zo snel als mogelijk naar huis.
 • Alleen voor de opleiding noodzakelijk personeel is bij de opleiding aanwezig.
 • Houdt 1,5m afstand. Het aantal contactmomenten is in de opleidingen tot een minimum beperkt en waar mogelijk vervangen door het gebruik van simulatiematerialen.
 • In verband met de 1,5m regel is er bij sommige faciliteiten een maximaal aantal toegestane personen vastgesteld. Dit is ter plekke duidelijk aangegeven.
 • Binnen is het verplicht om een mondkapje* te dragen. Buiten is het verplicht een mondkapje* te dragen bij minder dan 1,5 meter afstand tot een andere persoon. Dit geldt niet als er een gezichtsbedekkend duikmasker gedragen wordt.
 • Het dragen van wegwerphandschoenen is verplicht bij handeling waar lichamelijk contact noodzakelijk is. Tijdens de DMB opleidingen worden latex wegwerphandschoenen verstrekt.
 • Na ieder contactmoment is het verplicht de handen te desinfecteren met de daarvoor geëigende en beschikbaar gestelde middelen.
 • Iedere cursist en instructeur heeft tijdens de opleiding een eigen set materieel ter beschikking. Het ademgedeelte wordt in opdracht van de instructeur regelmatig met desinfectiemiddel gereinigd. Daarbij gelden bovendien verlengde inwerktijden.
 • Tijdens de buddycheck is het dragen van een masker en het ademen van perslucht verplicht.
 • Tijdens de kadercheck draagt de duiker het masker en ademt perslucht. De persoon die de check uitvoert draagt het mondkapje. 
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches.
 • In aanvulling op de normale reinigingsstandaarden worden alle toiletten dagelijks gereinigd. Handdoeken worden dagelijks vervangen en daar waar mogelijk vervangen door papier. Deurkrukken en trapleuningen worden vaker gereinigd.
 • De lunch wordt vooraf bereid en uitgereikt aan cursisten.
 • BC-opleidingen volgt de richtlijnen van Het Duikmedisch Centrum aangaande de duikmedische geschiktheid bij duikers na een doorgemaakte of vermoedelijk doorgemaakte COVID-19 infectie. 
  Medische keuring  

Binnen BC-opleidingen ziet de bedrijfsleider (Joke Blom) toe op naleving van het corona-protocol. 

*) Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje. Een mondkapje is desgewenst tegen betaling verkrijgbaar. De eisen aan het mondkapje zijn gelijk aan de eisen die gesteld worden aan mondkapjes om mee in het OV te reizen .