Duikploegleider Brandweer (DPL-BRW)

Met de opleiding tot duikploegleider brandweer wordt de deelnemer vanuit zijn/haar taakstelling bewust gemaakt van de verantwoordelijkheden welke staan beschreven in de Arbo wet. Daarnaast wordt vanuit risicobewustzijn het leidinggeven aan en het veilig uit laten voeren van duikarbeid in de praktijk ingezet. 

Doel

De opleiding duikploegleider brandweer geeft invulling aan de drie kerntaken:

  • Uitruk/verkenning.
  • Inzet.
  • Nazorg.

In 3 blokken van 3 dagen (ma-wo) wordt met behulp van theoretisch en praktisch onderricht toegewerkt naar bekwame beginnend beroepsbeoefenaars. De opleiding wordt afgesloten met een gesloten vragentoets en de toetskaart 'Virtual Reality'.

Start

Zie planning wanneer de eerstvolgende DPL BRW opleiding start.
Neem contact met ons op voor meer informatie via email: info@bc-opleidingen.nl

Duur

  • De duur van opleiding is 3x3 dagen (ma-wo), inclusief examen.
  • Theorie, praktijk en virtual reality.

Certificering

Na, met goed gevolg afleggen van het examen, krijgt u via de certificerende instelling het certificaat.

Toelatingseis

De kandidaat wordt toegelaten tot het certificatieproces ter verkrijging van het wettelijk vereiste persoonscertificaat duikploegleider brandweer, indien hij voldoet aan de volgende entreecriteria:

  • Voor de functie van duikploegleider brandweer is een VMBO denk- en werkniveau vereist en minimaal 4 jaar ervaring als brandweerduiker.
  • De minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor de functie van duikploegleider is 24 jaar.

Kosten

Voor een actuele opgave van de opleidingskosten verzoeken wij u contact op te nemen met info@bc-opleidingen.nl.

Planning

Klik hier voor de actuele planning.

Inschrijving

Voor inschrijving stuurt u een mail naar info@bc-opleidingen.nl of bel met 0228-722 420.