Inschrijfformulier

Informatiedag


Gegevens cursist

Achternaam:
Voorletter(s):
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Geslacht: Man Vrouw


(Werk) ervaring

Ervaring: (Geef aan welke ervaring u al heeft
opgedaan met betrekking tot de
opleiding/cursus)
In bezit van (sport)duikbrevet: (Geef aan welk u heeft behaald)


Ik verklaar dat de, door mij verschafte informatie volledig en naar waarheid is ingevuld.
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van BC-opleidingen.