Hercertificering Duikmedisch Begeleider B2

De (herhalings)opleiding duikmedisch begeleider B2 (voorheen MAD-A) is verzorgd conform het Werkveld Specifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk B (WSCS-WOD-B) inclusief reguliere EHBO. Deze opleiding geeft toegang tot het certificeringsproces duikmedisch.

Doel

  • Herkennen van de verschillende duikerziekten en de verschijnselen die hierbij horen.
  • De oorzaak en de gevolgen van de verschillende duikerziekten.
  • Toepassen van de hierbij horende EHBO handelingen.
  • Uitzetten van de juiste acties naar de hulpverlenende instanties.

Opleiden bij BCO

Wat maakt de opleiding duikmedisch begeleider B2 (DMB-B2) bij BCO-opleidingen bijzonder?

  • Cursisten voor DMB-B2 mogen kosteloos als toehoorder aanschuiven bij alle lesmomenten van alle (herhalings)opleidingen DMB-B2. Aanmelden is verplicht, aanschuiven op basis van beschikbaarheid.
  • Men is klant van BC-opleidingen vanaf het moment van definitieve aanmelding tot aan het moment van examen doen. Direct na afleggen van het examenonderdelen is het toegestaan zich weer aan te melden voor de herhalingsopleiding over 2 jaar, waardoor weer 2 jaar lang kosteloos en ongelimiteerd aangeschoven mag worden bij alle lesmomenten voor de (herhalings)opleidingen DMB-B2.
  • Heeft u meer dan 6 kandidaten voor deze herhalingsopleiding, dan is het mogelijk om deze op locatie te verzorgen.

Duur

  • De opleiding bestaat uit 2 dagen exclusief een examen.
  • De opleiding is in voltijd of in deeltijd, overdag of ’s avonds.

Certificering

Na, met goed gevolg afleggen van het examen, krijgt u via de certificerende instelling het certificaat.

Toelatingseis

Voor iedereen die arbeid onder overdruk verricht of betrokken is bij arbeid onder overdruk en duikt conform de Nederlandse wetgeving.

Kosten

Voor een actuele opgave van de opleidingskosten verzoeken wij u contact op te nemen met info@bc-opleidingen.nl.

Planning

Klik hier voor de actuele planning.

Inschrijving

Voor inschrijving klik dan hier.