Duikploegleider (DPL)

Met de opleiding tot duikploegleider wordt de deelnemer vanuit zijn/haar taakstelling bewust gemaakt van de verantwoordelijkheden welke staan beschreven in de Arbo wet. Daarnaast wordt vanuit risicobewustzijn het leidinggeven aan en het veilig uit laten voeren van duikarbeid in de praktijk ingezet. De DPL opleiding is ten behoeve van de modules SCUBA, SSE en Closed Bell. De module is afhankelijk van het duikcertificaat.
De opleiding valt onder het Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikploegleider ( WSCS-WOD-L).

Doel

 • Effectief leiding geven onder alle omstandigheden aan de duikploeg.
 • Toezien op de veiligheid en gezondheid van de duiker(s); bewaken van de rusttijden.
 • Toezien op het naleven van de verantwoordelijkheden van de duiker; dat de duiker psychisch en fysiek gereed is voor zijn werkzaamheden.
 • Toezien op het op juiste wijze inzetten van duikmaterieel.

Duur

De duur van opleiding is 4 dagen, exclusief examen.

De lesstof (theorie) is beschikbaar via de Digitale Leeromgeving. De theorielessen zijn hiermee 24/7 toegankelijk en kunnen in eigen tijd worden gevolgd op een eigen laptop, iPad of telefoon.
T
ijdens de 4 praktijkdagen op de opleidingslocatie in Enkhuizen wordt ook stilgestaan bij de theoretische lesstof en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Certificering

Na, met goed gevolg afleggen van het examen, krijgt u via de certificerende instelling het certificaat.

Toelatingseis

De kandidaat wordt toegelaten tot het certificatieproces ter verkrijging van het wettelijk vereiste persoonscertificaat duikploegleider, indien hij voldoet aan de volgende entreecriteria:

 • U heeft de leeftijd van minimaal 21 jaar bereikt voor A1.
 • U heeft voor A2 en A3, A3, B1, B2, B3 of B4 de leeftijd van minimaal 24 jaar bereikt.
 • U voldoet of heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het persoonscertificaat duikmedisch begeleider.
 • U voldoet of heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het certificaat duikarbeid in de categorie met betrekking tot de soort arbeid die onder zijn verantwoordelijkheid wordt verricht.
 • U heeft voor duikploegleider A1 minimaal 1 kalenderjaar ervaring met duikarbeid categorie A1 en ten minste 30 duiken met Scuba gemaakt.
 • U heeft voor duikploegleider A2 minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2 en ten minste 50 duiken met Scuba gemaakt.
 • U heeft voor duikploegleider A3 minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A3 en ten minste 100 duiken met Scuba gemaakt.
 • U heeft voor duikploegleider B1 minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2, A3 of B1 en ten minste 50 duiken gemaakt, waarvan bij categorie B1 ten minste 10 duiken met behulp van SSE.
 • U heeft voor duikploegleider B2, B3, B4 minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2, A3, B2, B3 of B4 en ten minste 100 duiken gemaakt.

Kosten en informatie

Voor een actuele opgave van de opleidingskosten en verdere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met info@bc-opleidingen.nl.

Planning

Klik hier voor de actuele planning.

Inschrijving

Voor inschrijving klik dan hier.